• begin foto kitchen en bar Van Rijn.jpg
  • a2c.JPG
  • rem eiland begin.jpg
  • zonnepanelen header.jpg
  • 324742_105328866255695_1269299313_o.jpg
  • ysbreeker.jpg

Restaurant het Rem eiland te Amsterdam

Begin 2013 is er een start gemaakt met het realiseren van een verbouwing op het dakterras van het restaurant Rem eiland te Amsterdam.

Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische installaties, bestaande uit:

Licht en kracht installatie
Het gebouw is voorzien van licht- en krachtinstallatie.

Data-installatie
Er is in het gebouw ook een data-installatie geïnstalleerd.

rem 2

rem 1

<< Terug